Σχεδιασμός Ιστοσελίδων - WebPage Design


Designer.jpg

Αναλαμβάνω τον σχεδιασμό και υλοποίηση Εταιρικών Ιστοσελίδων, OnLine καταστημάτων, Σελίδων Παραγγελιών, καθώς και τον σχεδιασμό διαφόρων ιδεών που μπορεί να έχετε.

Κάθε ιδέα ή πρόταση που έχετε αποτελεί άλλη μια πρόκληση για την δημιουργία μιας ακόμη επιτυχημένης σελίδας, που δεν απέχει πολύ από την πραγματοποιησή της.

I undertake the design and implementation of Corporate Websites, OnLine Stores, Ordering Pages, and the implementation of various ideas that you might have.

Any idea or suggestion you bring along constitutes another challenge to create amother successful site, not far from its realization.

Δείγματα Σελίδων - Webpage Samples


SiteGRshot.jpg www.SiteGR.gr

Φιλοξενία & Σχεδιασμός Ιστοσελίδων
WebPage Design & Page Hosting

_

RoomsGRshot.jpg www.RoomsGR.gr

OnLine Αναζήτηση/Καταχώρηση/Διαχείριση Ενοικιαζόμενων Δωματίων / Διαμερισμάτων / Κατοικιών
OnLine Search/Registration/Administration of rentals: rooms / apartments / Studios / Houses

_

SMOrdersShot.jpg www.SMOrders.SiteGR.gr (DEMO)

Σύστημα για OnLine Παραγγελιοληψία από Supermarket για παράδοση στο σπίτι.
OnLine ordering system, for Home shopping delivery.

_

CycladesHotelsShot.jpg www.CycladesHotels.net (Under Development)

Σελίδα Αναζήτησης/Καταχώρησης/διαχείρισης Μελών & Καταλυμάτων για την ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ "ΚΥΚΛΑΔΕΣ"
Webpage for Members & Accommodation Management/Search/Registation on behalf of the CYCLADIC FEDERATION OF TOURIST ACCOMMODATION "CYCLADES"

_

Στοιχεία Επικοινωνίας - Contact Info


Ηλεκτρονική Διεύθυνση - e-mail: johannes@SiteGR.gr
Διεύθυνση: Ιακωβίδου 37 - Μπεγουλάκι - Πάτρα GR26334
Address: Iakovidou str 37 - Begoulaki - Patras GR26334
Τηλέφωνο - Telephone: 6936 106 673

_